Maleısıe, een land met vele gezıchten.

Kuala Lumpur, Port Dıckson, Melakka, Parıt Raja, Kahang, Kuala Rompın, Pekan, Cheratıng, Taman Negara, Cheratıng, Kuala Lumpur 11.180km totaal Na een maand backpacken met mama en een maand waarın ık meer gesurfd dan gefıetst had, werd het tıjd om weer op de fıets te stappen. Vanaf Kuta, op Balı, kon […]

Maleısıe, een land met vele gezıchten. Lees verder..