Een stukje Oekraïne.../A piece of Ukraine...

Een stukje Oekraïne…/A piece of Ukraine…

scroll down for english version!
(Oekraïne) Lviv, Bzianka, Ternopil, Khmelnytskyi, Staryi Lyubar, Zhytomyr, Radomyshl, Kiev! Totaal 2923km

Dit wordt een korte blog, over mijn eerste twee weken Oekraïne.
Door de gebeurtenissen van afgelopen week (hierover meer in mijn volgende blog) voelen mijn belevenissen in Oekraïne als hoofdstukken uit een boek dat ik heb gelezen. Ik herinner ze me nog, maar ik voel ze even niet meer.

Vanaf het moment dat ik de grens over was, was ik weg van Oekraïne. De uitgestrekte bossen, velden, verre horizonten en vriendelijk ogende huisjes en dorpen maken het een prachtig fietsland!

Ver kijken in Oekraïne

Ver kijken in Oekraïne

Heerlijk fris drinkwater uit een bron

Heerlijk fris drinkwater uit een bron

Na een bezoek aan de prachtige stad Lviv, vervolgde ik als pelgrim mijn tocht, zonder idee waar ik de volgende nachten zou slapen. Wat me dat heeft opgeleverd is voor ‘ons westerlingen’ ongekend. Geen enkele gastvrouw (want waar de mannen-des-huizes zijn mag Joost weten..) heeft mij toegestaan mijn tentje op te zetten, ik mocht toch zeker gewoon in huis slapen!? Zo heb ik ontdekt dat iedere bank in Oekraïne uitgeklapt kan worden tot bed en er altijd een extra plek is aan tafel (ongeacht hoeveel generaties er al aan zitten).

Voor de statistieken misschien leuk als ik opsom wat ik voor ontbijt heb gekregen tijdens de fietsdagen van Lviv tot en met Kiev:
Pannekoeken, muesli, warme rijstepap (van verse koemelk), vers deegkoekjes/flensjes met kersen in sap, chocoladebolletjes in water en fruit, aardappelpuree met worst en salade, soort omelet, soort graantjes met worst en ten slotte havermoutpap.

Afscheid na weer een nacht en heerlijk ontbijt bij een gastgezin

Afscheid na weer een nacht en heerlijk ontbijt bij een gastgezin

In Radomyshl werd door Nick al bijna twee weken uitgekeken naar mijn komst. Nick en zijn gezin maken in de zomer fietsvakanties (naar de zwarte zee en naar Rusland) en dat schijnt in Oekraïne zo speciaal te zijn dat ze daarvoor tot twee maal toe op het Oekraïnse journaal zijn geweest. Ik heb twee nachten bij dit leuke gezin gelogeerd.

Dan nog mijn kijk op een aantal mythes rondom Oekraïne:

‘iedereen is daar heel de dag dronken’ niet waar
Het aantal dronkenlappen op straat is (mijns inziens) gelijk aan dat in Nederland. Je ziet inderdaad meer mannen(!) met een flinke fles bier op een bankje zitten, maar je merkt daar verder geen effect van in de sfeer op straat.

‘de wegen zijn verschrikkelijk slecht’ waar
Het maakt niet uit of ik de kleine binnenwegen of de grote hoofdwegen kies, beide kunnen er even abominabel aan toe zijn. Vooral de asfaltwegen zijn ‘geplaveid met gaten en bulten’. Gelukkig heb je als fietser maar een cm of 5 aan glad wegdek nodig, zodoende hoor je mij niet al te veel klagen over de staat van deze wegen.

Ik word op de voet (fiets) gevolgd

Ik word op de voet (fiets) gevolgd

‘het verkeer is levensgevaarlijk (voor een fietser)’ niet waar
Het is absurd als je de auto’s ziet rijden omdat ze nog geen twee meter recht vooruit rijden, ze slingeren alle kanten op, maar dit is enkel om de kuilen en bulten in het wegdek te omzijlen. Verder rijden ze over het algemeen netjes met een boog om mij heen en wordt ik minder vaak dan in Duitsland (bijv.) van de weg geduwd.

Tot slot nog een aantal foto’s èn de boodschap dat ik het ONTZETTEND leuk vind om reacties op mijn blog te lezen :). Ik zie natuurlijk dat mijn blog inmiddels een heleboel ‘volgers’ heeft, maar ik ben dan ook wel heel benieuwd wie hem allemaal ook ècht lezen en wat jullie er van vinden. Dus, voel je uitgenodigd om een korte reactie te geven!

Controlepost vlak voor Kiev

Controlepost vlak voor Kiev

Fietsonderdelenkraam op de markt van Radomyshl

Fietsonderdelenkraam op de markt van Radomyshl

Stadscentrum van een willekeurige kleine stad in Oekraïne

Willekeurig stadscentrum van een kleine stad in Oekraïne

Grote schoonmaak van de 'blackbox' van mijn Rohloffnaaf

Grote schoonmaak van de ‘blackbox’ van mijn Rohloffnaaf

'Couchsurfparty' met thee en koekjes bij mijn host in Khmelnyskyi

‘Couchsurfparty’ met thee en koekjes bij mijn host in Khmelnyskyi

Presentatie over mijn fietsreizen, georganiseerd door enthousiaste fietsers in Kiev die (via via) over mijn tocht hadden gehoord!

Presentatie over mijn fietsreizen, georganiseerd door enthousiaste fietsers in Kiev die (via via) over mijn tocht hadden gehoord!

Tekenen van het gastenboek in het stadsmuseum van Radomyshl, waar ik als een beroemdheid ontvangen werd

Tekenen van het gastenboek in het stadsmuseum van Radomyshl, waar ik als een beroemdheid ontvangen werd

english version

(Ukraine) Lviv, Bzianka, Ternopil, Khmelnytskyi, Staryi Lyubar, Zhytomyr, Radomyshl, Kiev! Total 2923km

This will be a short blog about my first two weeks in Ukraine.
Because of the events in the last week (more about this in my next blog) it feels as if my adventures in Ukraine are nothing but the chapters of a book I read. I remember them, but for now, I don’t feel them.

From the first moment that I crossed the border, I loved Ukraine. The wide forests, fields, far horizons and friendly looking houses and villages make it a beautiful bike-country.

After visiting the beautiful city of Lviv, I continued my travels as a pilgrim, with no idea where I’d sleep in the next nights. That brought me experiences that are unknown for ‘us western people’. Not a single hostess (cause lord knows where the men were hanging out..) allowed me to put up my tent, ‘of course’ I would sleep in the house!! That’s how I found out that every couch in Ukraine can be folded out as a bed and there is always an extra seat at the table (no matter how many generations are already joining the meal).

For the statistics, it’s maybe nice to tell you what I got for breakfast during my bikedays from Lviv to Kiev:
Pancakes, muesli, hot rice pudding (made with fresh cow milk), fresh made cookies with cherries, chocolate cereal in water and fruit, mashed potatoes with sausage and salad, omelet, sort of rice with sausage, oatmeal.

In Radomyshl I stayed two nights with Nick and his family, who had been looking forward to welcome me for two weeks already. In summertime they go on biketravels too (to the black sea and Russia). Apparently that is so unique in Ukraine that they got interviewed for national TV twice about it.

My view on a few myths about Ukraine:

’everybody is drunk there all day’ not true
Drunken people on the streets are as common/rare as in Holland. There’re more men(!) with a big bottle of beer sitting on a bench outside, but I didn’t feel any effect of that on the atmosphere in the villages.

’the roads are incredibly bad’ true
It doesn’t matter if I choose the small roads or the main ones, both can be horrifically bad. Especially the paved roads and nothing but wholes and bumps. Luckily, as a cyclist, you only need a few cm of good pavement, so I’m not complaining too much.

‘Ukraine traffic is very dangerous (for a cyclist)’ not true
When you see the cars driving it looks absurd, since they don’t go straight forward for even two meters, they just twist and turn, but only to avoid all the wholes and bumps in the road. Besides that they’re polite drivers who leave me enough space and I get pushed off of the road way less then, for instance, in Germany.

Finally, a few pictures and I want to let you know how much I appreciate the reactions on my blog . I know that there are a lot of people ‘following’ my blog, but of course I’m curious who actually reads it and what you think about it. So, feel invited to leave a short reaction!